Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Sivistyslautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat:

sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 40 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan valinta (Tynys), 01.07.2021
§ 41 Varhaiskasvatuksen opettajan valinta (A. Mönttinen), 02.07.2021
§ 49 Historian ja uskonnon tuntiopettaja lukuvuodeksi 2021-2022 / päätöksen peruminen, 02.07.2021
§ 50 Historian ja uskonnon tuntiopettaja lukuvuodeksi 2021-2022, 02.07.2021

yhtenäiskoulun rehtori
Hankintapäätös:
§ 3 Hankintapäätös CleverTouch Pro Series, dokumenttikamera ja seinäteline, 14.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)