Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Talousarvion 2021 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-138

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden toteuma tilanteessa 31.7.2021 osoittaa toimintatuottojen toteutuneen reilusti yli tasaisen kertymän ennusteen. Alkuvuoden aikana on saatu ennakoitua enemmän myyntituottoja muilta kunnilta sekä erityisesti sivistystoimen hanketoimintaan liittyviä avustuksia.

Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle tasaisen kertymän ennusteen. Sivistyslautakunnan suurin kuluryhmä henkilöstökulut on toteutunut vuodenaikaan nähden ennakoidusti, mutta erityisesti oppilaskuljetusten kustannukset ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 2021/07 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)