Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Talousarvion 2022 valmistelu / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-609

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022 (KH §111 / 2021) ja lautakuntien menoraamit (KH §130 /2021). Sivistyslautakunnan talousarvion 2022 valmistelu on aloitettu näiden raamien pohjalta. Laadintaohje ja tavoitelaskelmat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta tutustuu talousarvion laadintaohjeeseen ja käy lähetekeskustelun talousarvion valmistelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Liitteenä olevaa tavoitelaskelmaa ei käsitelty, koska siitä oli julkaistu päivitetty versio 6.9.2021 kunnanvaltuuston talousarvioseminaarissa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)