Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitusasiat

Päätös

Tarkastuslautakunta kokoontuu ti 9.1.2024 ja 13.2.2024 sekä 26.3.2024.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)