Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Itä-Suomen tarkastuslautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien seminaarin anti

MjuDno-2023-532

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Kuoksa on osallistunut Joensuussa 7.-8.9.2023 järjestettyyn Itä-Suomen tarkastuslautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä lautakuntaa avustavien henkilöiden seminaariin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Kuoksa kertoo seminaarista saadusta materiaalista kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkatuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Kuoksan antaman seminaari-informaation tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)