Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 9.-10.10.2023

MjuDno-2023-443

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkastus Oy:n tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen on suorittaa 9.-10.10.2023 tarkastusta Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tileistä ja toiminnasta.

Tilintarkastaja Mikkonen selostaa tarkastushavaintoja lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan antaman tarkastusselosteen 9.-10.10.2023 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


JHT, HT Mika Mikkonen Mikkelin Tilintarkastus Oy:stä oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)