Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat Liisa Torniainen ja Eero Kantola.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Kantola ja Johanna Purho-Ruotsalainen.