Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Vesihuoltomestari Ali Tiimosen kuuleminen

MjuDno-2023-531

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kuultavaksi on kutsuttu vesihuoltolaitoksen vastuuhenkilö vesihuoltomestari Ali Tiimonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkisee vesihuoltomestari Ali Tiimosen selvityksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Vesihuoltomestari Ali Tiimonen oli paikalla klo 16.45-18.00.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)