Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vuoden 2023 arvioinnin painopisteet / tutustumiskäynnit

MjuDno-2023-442

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunta keskustelee vuoden 2023 tarkastuksen painopistealueista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Eero Kantola, eero.kantola@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 tarkastuksen painopistealueet.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2023 toiminnan painopistealueista, joita mm.:

- vesihuolto
- liikuntatoimi
- kiinteistöstrategia
- hyvinvointikoordinaattorin kuuleminen
- elinvoimakehittäjän kuuleminen
- hallinto- ja talousjohtajan kuuleminen
- kunnanjohtajan kuuleminen.

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eero Kantola, eero.kantola@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee tutustumiskäynneistä työyksiköihin.

Päätös

Tarkastuslautakunta tutustuu päiväkoti Mustikkatassuun 9.1.2024. Tutustumiskäynti lukioon ja kuullaan hyvinvointikoordinaattoria 13.2.2024.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)