Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Henkilöstökertomus 2017

MjuDno-2018-208

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilövoimavaroista, niiden käytöstä ja muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle.

Kunnan menestykseen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan myös tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä.

Vuoden 2017 henkilöstökertomuksen tilastot on koottu työterveyshuollon, palkkahallinnon ja vakuutusyhtiön tilastoista.

Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kunnille henkilöstövoimavarojen arviointia ja raportointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee vuoden 2017 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2017 tietoonsa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.