Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin kuuleminen

MjuDno-2018-242

Valmistelija

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on kutsunut kokoukseensa kuultavaksi kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Jouni Huusari oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.