Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.