Tarkastuslautakunta, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Lukion rehtori Jyrki Taumalan kuuleminen

MjuDno-2024-99

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Lukion rehtori Jyrki Taumala esittelee lukiota ja sen toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkatuslautakunta merkitsee rehtori Jyrki Taumalan informaation tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lukion rehtori Jyrki Taumala oli läsnä asian käsittelyn ajan klo 16.00-16.44.

Asia käsiteltiin §:n 12 jälkeen ennen §:n 13 käsittelyä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)