Tarkastuslautakunta, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajat aakkosjärjestyksen mukaan ovat Johanna Purho-Ruotsalainen ja Liisa Torniainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Purho-Ruotsalainen ja Liisa Torniainen.