Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Henkilöstökertomus 2019

MjuDno-2020-350

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilövoimavaroista, niiden käytöstä ja muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, kunnan johdolle, esimiehille ja henkilöstölle.

Kunnan menestykseen ja tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan myös tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä.

Vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tilastot on koottu työterveyshuollon ja palkkahallinnon tilastoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.