Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Käsitellyt asiat