Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raili Suomi ja Raili Rantanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkstajiksi valittiin Raili Suomi ja Eero Kantola.