Tarkastuslautakunta, kokous 20.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27.5.2020 klo 16.00 kunnantalolla.

Päätös

Tarkastuslautakunta kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27.5.2020 klo 16.00 kunnantalolla.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)