Tarkastuslautakunta, kokous 20.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tarmo Norén ja Raili Rantanen.

Päätös

Hyväksyttiin.