Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännön 16. luvussa
toimielinten kokousmenettelystä. Toimielintä sitovat määräykset koskevat mm.
kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua:


Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 122 § Kokousaika-​ ja paikka
Hallintosääntö 123 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 125 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 127 § Varajaäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.