Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 1.-2.11.2021

MjuDno-2021-769

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkastus Oy suorittaa 1.-2.11.2021 kuntatarkastusta Mäntyhrjun kunnan vuoden 2021 tileistä ja toiminnasta.

Tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen selostaa tarkastushavaintoja lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan antaman tarkastusselosteen 1.-2.11.2021 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastusselosteet 23.-24.8.2021 ja 1.-2.11.2021 sekä tarkastussuunnitelma.


Tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan (klo 16.06-17.09).