Tarkastuslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen kuuleminen

MjuDno-2019-277

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi hallinnon toimialan johtaja, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakuanta merkitsee selvityksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Lautakunta totesi, että kunnan tulee antaa ohjeistusta ESSOTEn valtuustossa oleville Mäntyharjun kunnan edustajille.


Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).