Tarkastuslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Muut asiat

Kuvaus

Tarkastuslautakunta kokoontuu työstämään arviointiekrtomusta seuraavasti:

- to 2.5.2019 klo 13.00

- to 9.5.2019 klo 15.30.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kokoontuu em. päivinä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).