Tarkastuslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Kantola ja Raili Rantanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Kantola ja Raili Rantanen.