Tarkastuslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vs. sivistysjohtaja Kati Hämäläisen kuuleminen

MjuDno-2019-288

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi sivistyksen toimialan johtaja, vt. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Vs. sivistysjohtaja Kati Hämäläinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).