Tarkastuslautakunta, kokous 27.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat, kaksi henkilöä, valitaan aakkosjärjestyksessä.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raili Suomi ja Eero Kantola.

Päätös

Hyväksyttiin.