Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Arviointikertomuksen 2021 valmistelu

MjuDno-2022-181

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on tutustunut hallintotoimeen, sivistystoimeen ja tekniseen toimeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta käy alustavaa keskustelua vuoden 2021 arviointikertomuksesta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen 2021 laadinnasta. Todettiin, että lautakunta on suorittanut eri toimialojen johtavien viranhaltijoiden kuulemisia ja jatkaa niitä. Saatuun informaatioon ja lautakuntien toimintakertomusten 2021 pohjautuen aloitetaan arviointikertomuksen laadinta.

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta sopii arviointikertomuksen painopisteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. totesi, että se on kuullut sivistyksen toimialueelta: sivistysjohtajaa, kansalaisopiston rehtori / kirjastotoimenjohtajaa sekä teknisen toimen toimialueelta: teknistä johtajaa ja rakennustarkastajaa;

2. kävi alustavasti lävitse havainnot em. toimialueiden osalta ja jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkatuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen 2021 valmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta työsti arvointikertomusta 2021 ja jatkaa arviointikertomuksen valmistelua.