Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö § 119-131.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.