Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kunnanjohtaja Ollikaisen kuuleminen ja keskustelu

MjuDno-2022-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Aihe:
- kokonaiskatsaus vuoteen 2021
- kunnan elinvoima (palveut, kuntalaisten hyvinvointi)

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa ja keskustelee asioista.

Päätös

Asia käsitellään seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Aihe:
- kokonaiskatsaus vuoteen 2021
- kunnan elinvoima (palvelut, kuntalaisten hyvinvointi)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa ja keskustelee asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen ja kunnanjohtaja Jukka Ollikainen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan klo 16.00-17.20.