Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 143 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
-​ pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja
-​ pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
-​ pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä
-​ pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavan viikon tiistaina kunnan verkkosivuilla.

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Torniainen ja Johanna Halme.


Johanna Halme oli estynyt saapumasta kokoukseen, joten hänen tilalleen tulee valita toinen pöytäkirjantarkastaja.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Torniainen ja Johanna Purho-Ruotsalainen.