Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 14.10.-5.11.2021 (29 kpl).

Eurofins Ahma Oy:
Luuminniemi, lähtevä talousvesi 4.10.2021
VKL, lähtevä talousvesi 4.10.2021
VKL, raakavesinäyte 4.10.2021
Luuminniemi, raakavesinäyte 4.10.2021
Mustikkatassu, talousvesi 4.10.2021
Kisala, talousvesi 4.10.2021
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi ja keskusteli Mäntyharjun kunnan ruokapalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa.