Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kuntalaisaloite: Ajohidasteita Asematielle

MjuDno-2021-774

Kuvaus

Kuntalaiset ovat toimittaneet 27.10.2021 Mäntyharjun kunnalle aloitteen Asematien liikenneturvallisuuden parantamisesta. Aloitteessa pyydetään/vaaditaan ajohidasteita Asematielle Koulutien ja Vaihdetien väliselle tieosuudelle. Asematiellä on 40 km/h ja Vaihdetiellä 20 km/h nopeusrajoitukset, joista aloitteen mukaan ei välitetä, vaan teillä ajetaan vaarallisilla nopeuksilla. Alueella liikkuu paljon vanhuksia ja lapsia, lisäksi liikenteestä aiheutuva melu on erittäin häiritsevää etenkin ilta ja yö aikaan. Asukkaat ovat tehneet asiasta poliisille useita ilmoituksia, mutta poliisilla ei ole resursseja puuttua asiaan.

As Oy Männynhelmen hallituksen puheenjohtaja on halukas osallistumaan paikan päällä suoritettavaan katselmukseen.

Aloitteen on allekirjoittanut 17 kuntalaista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja vie asian Mäntyharjun liikenneturvallisuustyöryhmän käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja vie asian Mäntyharjun liikennetuvallisuustyöryhmän käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen edustaja Matti Nykänen ilmoitti olevansa jäävi ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

As Oy Männynhelmen hallitus