Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Otto-oikeus

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (14.10.2021-5.11.2021).

vesihuoltomestari
Hankintapäätös:
§ 10 Pekonsaari JVP automaatiopäivitys / Mipro Oy, 20.10.2021
§ 11 Kurkiniemi JVP / Sähköautomaatiokeskuksen päivityksen ja Metiksen asennus, 20.10.2021
§ 12 Etäluentajärjestelmä / Kamstrup A/S, 27.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.