Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hallintosääntö 142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ari Kokkola ja Jaana Lopperi.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Kokkola ja Kari Mouhu, koska Jaana Lopperi osallistui etäyhteydellä valittiin toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi aakkosissa seuraava paikalla olija.