Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Vesilaskun huojennus

MjuDno-2021-786

Valmistelija

  • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Erkki Karjalainen on lähestynyt vesihuoltolaitosta kirjeitse jätevedenlaskutuksensa huojentamiseksi vesivuodon vuoksi. Oikotie 1 olevalla kiinteistöllä on suoritettu vesi- ja viemärijohtojen saneerausta ja siinä yhteydessä havaittu vesivuoto, joka oli vuotanut kellarin maapohjaan imeytyen maaperään. Vuoto arvioitu 76 m3 suuruiseksi.
Kiinteistön omistaja on velvollinen pitämään vesi- ja viemärilaitteensa sellaisessa kunnossa, etteivät aiheuta haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle.
Vesihuoltolaitoksen laskutus perustuu kiinteistön vesimittarilukemaan, minkä mukaisesti laskutetaan talousvesi sekä kiinteistön jätevesi. Vesihuoltolaitokselle tulee jokaisesta vuodonpaikantamisesta omia etsintä kuluja sekä valvonnan lisäyksestä johtuvaa työmäärää.
Vesihultomestari Tiimonen esittää, että tekninen lautakunta huojentaa Erkki Karjalaisen Oikotie 1 Mäntyharju 52700 50m3 .n vesimäärän osalta jätevesilaskutusta =123 € (alv 0 %) seuraavista käyttömaksuista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää kohtuullistaa Oikotiellä sijaitsevan kiinteistön jätevesimaksua vesihuoltomestarin esityksen mukaisesti 123 € (alv 0%). Huojennus vähennetään kiinteistön seuraavista käyttömaksuista.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää kohtuullistaa Oikotiellä sijaitsevan kiinteistön jätevesimaksua vesihuoltomestarin esityksen mukaisesti 123 € (alv 0%). Huojennus vähennetään kiinteistön seuraavista käyttömaksuista.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, vesihuoltomestari, palvelusihteeri PM