Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi sauraavat asiakirjat:

Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 32 : Hytönen Minna / eropyyntö teknisestä lautakunnasta / uuden jäsenen vaali
Kunnanvaltuusto 3.6.2019 § 35:  Arviointikertomus 2018

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhalitjapäätöksiä ajalla 16.5.-4.6.2019 (9 kpl).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).