Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Otto-oikeus

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (15.5.-6.6.2019):

Kiinteistöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Kanoottilaituri / tarjouksen hyväksyminen, 20.05.2019

Tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 14 Tervaniemen kunnallistekniikka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 27.05.2019
§ 15 Mannerheimin lastensuojeluliiton anomus torin käytöstä, 03.06.2019
§ 16 Terveyskeskuksen saneeraus, sähkötyöt / takuuajan vakuuden palauttaminen, 05.06.2019
§ 17 Terveyskeskuksen saneeraus, LVI-urakka / takuuajan vakuuden palauttaminen, 05.06.2019
§ 18 Kaupinkankaan teollisuushallin maanrakennustyöt / takuuajan vakuuden palauttaminen, 06.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).