Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Hyyryläinen ja Tapio Hämäläinen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).