Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhalitjoiden tekemät päätöspöytäkirjat (20.8.-6.10.2020):

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Terveyskeskuksen sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset, 20.08.2020
§ 20 Kisalan valvonta- ja konsulttitehtävät / sopimuksen jatkaminen sekä optiotöiden tilaaminen., 20.08.2020
§ 21 Kisalan telinealueen suunnittelu, 01.09.2020
§ 22 Paloaseman 1-vuoden takuutarkastuksen asiantuntijapalvelu., 22.09.2020
§ 23 Ratavartijan mökin uuden sähköliittymän sähköpääkeskuksen hankinta ja asennus., 22.09.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Etätyö koronavirustilanteessa / tekninen palvelualue, 01.09.2020
§ 14 Toimistotyöntekijän valinta, 14.09.2020
§ 15 Kiinteistökehityspäällikön valinta, 24.09.2020
§ 16 Ylläpitopäällikön valinta, 24.09.2020
Yleinen päätös:
§ 35 Vesialueen kunnostaminen / lupa huoltotielle., 24.08.2020
§ 36 Puiden poistaminen yksityistien peruskorjauksen yhteydessä, 24.08.2020
§ 37 Valaistusverkon saneeraus 2019-2020 / takuuajanvakuuden hyväksyminen, 24.08.2020
§ 38 Vesitornin saneeraus / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 25.08.2020
§ 39 Valokuitukaapelin ja suojaputken rakentaminen / Lääkärinkuja, 08.09.2020
§ 40 Kisalan vesikattourakka / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 08.09.2020
§ 41 Metsän myynti, puukauppa syyskuu 2020, 11.09.2020
§ 42 Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus., 18.09.2020
§ 43 Elisa Oyj / Kaapelin sekä putken sijoittamis- ja työlupa / Nokiantie 1, 18.09.2020
§ 44 Skeittiparkin rakentaminen / takuuajan vakuuden palauttaminen, 28.09.2020
§ 45 Vannekiven pohjavedenottamon suojarakennuksen ja aitauksen rakentaminen / työaikaisen vakuuden hyväksyminen, 28.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)