Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapani Penttinen ja Eija Pesonen.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 15.10.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Penttinen ja Eija Pesonen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)