Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus

MjuDno-2019-486

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle seuraavista ajankohtaisista vireillä olevista asioista:

 • Sähköenergian toimituksen Hansel-kilpailutus
 • Kisala urheiluhallin laajennus ja vanhan osan vesikaton peruskorjaus
 • Kisala urheiluhallin muutto- ja käyttöönottovaiheen suunnittelutilanne
 • Terveyskeskuksen kuntotutkimuksen tilanne ja tarkentavat tutkimukset
 • Vesitornin peruskorjauksen ja vesihuoltolaitoksen hankkeiden eteneminen
 • Ylläpitopäällikön ja kiinteistökehityspäällikön sekä toimistotyöntekijän rekrytoinnit
 • Rakennusautomaation nykytilanteen selvitystyö ja käsikirjan valmistuminen
 • Turvatekniikan nykytilanneselvitykset rakennuksissa ja jatkotoimenpiteet
 • Kisalan suunnitteluvirheiden virheilmoituksen käsittelytilanne
 • Tekojääradan KVR-urakan reklamaatiotilanne
 • Essote vuokrasopimusten uusiminen takautuvasti 1.1.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)