Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 26.8.-9.9.2021 (5 kpl).

Eurofins Ahma Oy, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 14.7.2021

Eurofins Ahma Oy, talousvesien analysointi 27.7.2021, Mustikkatassu

Eurofins Ahma Oy, talousvesien analysointi 27.7.2021, Luuminniemi

Eurofins Ahma Oy, talousvesien analysointi 27.7.2021, VKL

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.