Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Vanhusneuvostoon / tekninen lautakunta

MjuDno-2017-653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Vanhusneuvoston toimintasäännön mukaisenti "Vanhusneuvosto seuraa kunnallista ja seudullista päätöksentekoa ja strategioita ikääntyneiden näkökulmasta. Vanhusneuvosto seuraa palveluiden riittävyyttä ja laatua, sekä pyrkii edistämään ikääntyneiden seiviytymistä eri toiminnoissa. Vanhusneuvosto ylläpitää ja kehittää vuoropuhelua ikääntyneiden, eläkeläisjärjestöjen, kunnan virkamiesten ja päättäjien välillä sekä kaikkien yhteistyötahojen kanssa."

"Vanhusneuvoston tehtävänä on huolehtia kunnan ikääntyvän väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvoston jäsenten tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään ikäihmisten asemaa kunnassa."

Vanhusneuvoston on 11-jäseniseen kokoonpanoon tulee nimetä teknisen lautakunnan edustaja ja hänelle varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta nimeää Mäntyharjun Vanhusneuvostoon edustajan ja hänelle varajäsenen.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi varsinaiseksi jäseneksi Liisa Torniaisen ja varajäseneksi Juha Vallinin.

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Vanhusneuvoston tehtävänä on huolehtia kunnan ikääntyvän väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja kunnanhallitus päättää sen taloudellisen tuen, mutta se ei ole kunnan luottamus- eikä toimielin. Vanhusneuvosto tekee vanhusväestöä koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja sekä julkaisee kannanottoja.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää vanhusneuvoston kokoonpanosta.

Vanhusneuvostoon tulee nimetä teknisen lautakunnan edustaja ja hänelle varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta valitsee vanhusneuvostoon edustajan ja tälle varahenkilön sekä esittää heidän nimeämistään sivistyslautakunnalle.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää edustajaksi Jaana Lopperia ja varahenkilöksi Raili Rantasta.

Tiedoksi

Mäntyharjun Vanhusneuvosto, sivistyslautakunta