Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kokousmenettely / Nuorisovaltuuston edustaja

MjuDno-2021-614

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Päätetään nuorisovaltuuston edustajan osallistumisesta teknisen lautakunnan kokouksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Nuorisovaltuuston edustaja kutsutaan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Päätös

Hyväksyttiin.