Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokousmenettely / kokouspäivät 2021

MjuDno-2021-614

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Sovitaan alustavasti vuoden 2021 kokouspäivistä ja kokouksen aloitus kellonajasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää vuoden 2021 kokouspäivät seuraavasti:

Maanantai 27.9.2021 / 2. kolmannesvuosiraportti

Tiistai 19.10.2021 / Talousarvio

Tiistai 30.11.2021

Tiistai 14.12.2021

Päätös

Keskustelun jälkeen kokouksen aloituskellonajaksi sovittiin klo 17.00.

Kokouspäivät hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.