Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 13.10.-10.11.2022 (11 kpl).
Eurofins Ahma Oy, Mäntyharjun jvp_kuormitus- ja vesistötarkkailu_20.10.2022
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Tarkastuskertomus 17.10.2022
Hulevesialtaan suunnittelutilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.