Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kiinteistöstrategia 2022

MjuDno-2022-281

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ann-Christine Wallén, ylläpitopäällikkö, ann-christine.wallen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen kunnan omistamasta rakennuskannasta on saatu lisätietoa kuntotutkimuksilla ja teetetty myös koko kunnan toimintoja kattava tilaselvitys.

Strategian päivittäminen ja esitetyt toimenpiteet tulevat olemaan perusta myös kunnan teknisen toimen kehittämiselle ja toiminnan tehostamiselle sekä kunnossapitoresurssien ohjaamiseksi oikeisiin kohteisiin. Mahdollisesti poistuva rakennuskanta vapauttaa myös hallinnoinnin resursseja muihin kohteisiin. Vaikka strategia koskeekin osaltaan kaikkia kunnan toimialoja, on valmistelu tehty toistaiseksi teknisessä toimessa. Luonnosta käsitellään siksi ensin teknisessä lautakunnassa ja valmistelua jatketaan teknisen lautakunnan ohjeistuksella. Ennen hyväksymiskäsittelyä lausunnot pyydetään kaikilta toimialoilta.

Strategialuonnosta on valmisteltu alkuvuoden 2022 aikana. Päätös strategiasta on tarkoitus saada syksyllä 2022, jotta kaikki toimialat voivat huomioida mahdolliset muutokset myös talousarvion 2023 valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. keskustelee oheismateriaalina lähetetystä luonnoksesta
  2. merkitsee esitetyn kiinteistöstrategian päivitysluonnoksen tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. keskusteli oheismateriaalina lähetetystä luonnoksesta
  2. merkitsi esitetyn kiinteistöstrategian päivitysluonnoksen tiedokseen ja
  3. päättää jatkaa kiinteistöstrategian valmistelua työpajana ke 8.6.2022 klo 16 alkaen kokoustila Kallassa.

Valmistelija

Ann-Christine Wallén, ylläpitopäällikkö, ann-christine.wallen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kiinteistöstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Tämän jälkeen kunnan omistamasta rakennuskannasta on saatu lisätietoa kuntotutkimuksilla ja teetetty myös koko kunnan toimintoja kattava tilaselvitys.

Strategian päivittäminen ja esitetyt toimenpiteet tulevat olemaan perusta myös kunnan teknisen toimen kehittämiselle ja toiminnan tehostamiselle sekä kunnossapitoresurssien ohjaamiseksi oikeisiin kohteisiin. Mahdollisesti poistuva rakennuskanta vapauttaa myös hallinnoinnin resursseja muihin kohteisiin. Vaikka strategia koskeekin osaltaan kaikkia kunnan toimialoja, on valmistelu tehty toistaiseksi teknisessä toimessa. Luonnosta käsitellään siksi ensin teknisessä lautakunnassa ja valmistelua jatketaan teknisen lautakunnan ohjeistuksella. Ennen hyväksymiskäsittelyä lausunnot pyydetään kaikilta toimialoilta.

Strategialuonnosta on valmisteltu viranhaltijoiden toimesta alkuvuoden 2022 aikana ja 8.6.2022 tekninen lautakunta piti työpajan jossa lautakunnan jäsenet pääsivät osallistumaan strategian valmisteluun.

Strategian muutokset huomioidaan myös talousarvion 2023 valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee strategiasta ja lähettää sen muille toimialoille kommentoitavaksi.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli strategiasta ja lähettää sen muille toimialoille kommentoitavaksi. Kommentit pyydetään lokakuun loppuun mennessä.

Valmistelija

  • Ann-Christine Wallén, ylläpitopäällikkö, ann-christine.wallen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta ei ole saanut yhtään virallista lausuntoa kiinteistöstrategiaan liittyen. Keskustelua asiasta on käyty eri tahoilla. Strategialuonnokseen on tehty joitakin yksittäisiä korjauksia edellisen käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta käy keskustelun strategialuonnoksesta, tekee tarvittavia muutoksia tekstiin ja lähettää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi keskustelua strategialuonnoksesta ja päätti lähettää strategian kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.