Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 122 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 123 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 125 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 127 § Varajäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.