Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkastaminen

MjuDno-2022-636

Valmistelija

  • Ann-Christine Wallén, ylläpitopäällikkö, ann-christine.wallen@mantyharju.fi

Kuvaus

Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimitilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin tai muihin sopimusehtoihin, vuokrankorotus tehdään sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien.
Vuokrankorotuksesta päättää tekninen lautakunta. Vuonna 2022 vuokrankorotuksia ei ole tehty.
Tekninen johtaja esittää, että Mäntyharjun kunnan ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2023 lukien 6,5 %. (Esim. yleisesti käytetty elinkustannusindeksi 1951:10=100 on noussut viimeisimmän (syyskuu) pisteluvun mukaan 8,1 % vuodentakaiseen verrattuna.)
Vuokrankorotuksen perusteena on yleinen hintakehitys (erityisesti energia), ja kiinteistöihin kohdistuva yleinen kustannustason nousu.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidottujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimitilojen vuokria tarkistetaan vuosittain 1. tammikuuta sopimuksien mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen johtajan esityksen Mäntyharjun kunnan ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisesta 1.1.2023 alkaen 6,5 %:n yleiskorotuksella. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat tarkistetaan sopimuksien mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy teknisen johtajan esityksen Mäntyharjun kunnan ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamisesta 1.1.2023 alkaen 6,5 %:n yleiskorotuksella. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat tarkistetaan sopimuksien mukaisesti 1.1.2023 alkaen.
  2. päättää, että tämän lisäksi käydään sopimukset / vuokrat läpi ja neuvotellaan vuokralaisten kanssa vuokratasot vastaamaan kustannuksia vuoden 2024 talousarvion käsittelyyn mennessä.

Tiedoksi

Vuokralaiset