Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Teams-etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat jäsenet Mia Lamponen ja Tapio Hämäläinen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.